Neovica Oy

Auditoinnit

Valjasta auditointiprosessi organisaatiosi voimavaraksi!

Proveca-laadunhallintaohjelmiston auditointitoiminnoilla mahdollistat sekä sisäisten, että ulkoisten auditointien läpiviennin. Papereiden sijaan hoidat auditoinnit täysin sähköisesti. Voit liittää aineistoon myös vaikkapa auditointitapahtuman yhteydessä ottamasi kuvat. Auditoinnin mallipohjien avulla toistat prosessin hetkessä vaikka viikoittain. Siirry sinäkin jatkuvan auditoinnin käytäntöihin vuosittaisen tarkistuksen sijasta.

Proveca-auditointi sovellusalueita on esimerkiksi:

 • Sisäiset auditoinnit
 • Ulkoiset auditoinnit
 • Toimittaja-auditoinnit
 • Määräaikaistarkastuslista
 • Kokouskirjaukset
 • Tarkastuskierroksen kirjaukset
 • Tapaturmien auditointi
 • Perehdyslista

Miksi valita Proveca-auditointi:

 • Toteuta ja hallitse kaikki yrityksesi auditoinnit ja muut tarkastuslistat yhdellä työkalulla
 • Todista auditointiosaamisesi sertifioijille
 • Auditointidokumentaation selkeä hallinta ja haku läpinäkyvästi
 • Ennaltaehkäise laatuongelmia korjaamalla heikkoudet
 • Tunnista poikkeamat sekä uhat ja ymmärrä nykytilaa paremmin
 • Materiaalipankki ja valmiit pohjat tulevia auditointeja varten
 • Määrittele ja tunnista kehityskohteet paremmin
 • Tunnista uusia käytäntöjä sekä vahvuusalueita ja monista niitä muille osastoille
 • Määrämuotoinen uuden työntekijän perehdyslista
 • Tapaturmakohdeiden auditointi vaivattomasti ja korvaavien toimenpiteiden hallinta

Auditointikierrosten vertailu vaivattomasti

Taulukko, jossa merkattuna korjaustarpeet työpaikan toiminnassa.